• +420 541 232 700 |
  • Lelekovice 866, 664 31 |
  • Otevírací doba: Pondělí-Pátek 8.00-16.00
EN CS

Proč používat produkty jako je Worm Power?

Proč používat produkty jako Worm Power?

Každý z nás, kdo se zabýváme pěstováním rostlin přemýšlí, jak dosáhnout co nejlepších výsledků a výnosů. Jak pomoci rostlině, aby odolávala stresům (zima, horko, choroby, napadení škůdci, u ovoce a zeleniny dostatečně plodily, u trávníků odolávali zátěži atd.). Základem pro zdravý vývoj a růst rostlin je optimální nastavení všech funkcí půdy. Podobně jako u člověka začíná jeho odolnosta imunita v trávícím traktu, u rostlin začíná v půdě. Proto je pro všechny pěstitele důležité zamyslet se nad tím, jak funguje půdní ekosystém. A pokud vznikne nerovnováha v některé z jeho fukncí, jak ho pomoci nastavit zpět do rovnovážného stavu.   

Co tedy půda potřebuje, aby byla tím základním kamenem pro pěstování rostlin? Vzduch, vodu, živiny, správnou strukturu a dostatek vhodných mikroorganismů atd. Trochu se zaměříme na funkci mikroogranismů v půdě. V půdě nacházíme obrovské množství různých mikroorganismů nazývaných půdní edafon (baktérie, houby, kvasinky, prvoci, řasy atd.). Tyto mikroorganismy plní několik základních funkcí, bez ktrérých by půda neměla, tak zásadní význam v oblasti pěstování rostlin. Vyjmenujme si alespoň některé zásadní funkce:

  • rozklad a koloběh organické hmoty
  • regulace dostupnosti a příjmu živin a vody
  • detoxikace půdy
  • udržování struktury půdy a regulace půdních hydrologických procesů
  • výměna plynů a ukládání uhlíku
  • kontrola růstu rostlin
  • kontrola škůdců a chorob

Z toho vyplývá, že rostliny by bez těchto mikroorgasmů neměly dostatek vhodných živin, nebyly by schopny tyto živiny vstřebávat, neprobíhala by výměna pynů O2/CO2, rostliny by ztácely imunitu, půda by se jen zanášela škodlivinami a nebyla schopna udržet vodu nebo odvést její nadměrné množství. To jsou jen ve zkratce některé procesy, které tyto mikroorganismy ovlivňují. Proto je nutné vytvářet takové podmínky, které jim pomohou se rozvíjet a množit. A v případě, že dojde k jejich redukci je do půdy doplnit. K tomu slouží Worm Power, který je výluhem z kompostu kalifornských žížal obohacený o biliony těchto mikroorganismů.

Závěrem je nutné říci také, co tyto mikroorganismy hubí a redukuje jejich populaci. Jedná se předevší o nadměrné používání pesticidů (na chemické bázi), průmyslových hnojiv a chemie obecně. Proto je nutné s těmito přípravky zacházet s rozmyslem a jen v nutných případech.   

Více na toto téma najdete na : https://www.adam-travniky.cz/videa/detail/228

                 

Comment

Komentáře (0)