• +420 541 232 700 |
  • Lelekovice 866, 664 31 |
  • Otevírací doba: Pondělí-Pátek 8.00-16.00
EN CS

Mšice a ochrana proti nim

Mšice a ochrana proti nim

Znovu nastává čas mšic. Ačkoli bylo popsáno „pouze“ 4 až 5 000 zástupců tohoto druhů (relativně málo ve srovnání s jiným hmyzem), rychlost reprodukce a vývoje mšic je vysoká, zejména ve sklenících. Samice navíc nepotřebují samce k produkci potomstva, reprodukují se „panensky“ (partenogeneze). 
Prozatím to znamená sledovat počasí a určit strategii kontroly, protože se čtyřiceti až stovkou potomků na jednu samici to může jít rychle. Někdy mšice rostliny zaplní tak, že se další potomstvo vyvine a poté odletí k jiným plodinám. Ale co víme o životním cyklu mšic a co je důležitější, jak si mšice najde cestu k rostlině a co ji přitahuje?

Životní cyklus mšic

O životním cyklu mšic je toho samozřejmě již známo mnoho. Na internetu také najdete krásná videa, ve kterých samice bez křídel rodí živé potomky, které mohou se mohou ihned reprodukovat. To přináší nerovnou a v některých případech prohranou bitvu. Samice rychle dospívají a hromadně se množí, při 20 ° C je doba vývoje asi týden, během nichž okamžitě začnou hledat rostlinné šťávy. Protože reprodukce je nepohlavní, jsou všechny mladé mšice totožné s matkou. Pokud je tedy matka odolná vůči určitým pesticidům, jsou i potomci.
Mšice hledají bílkoviny pro budování vlastního těla. Šťáva z rostlin má pouze málo bílkovin, obsahuje hodně cukrů. Tyto cukry musí být odstraněny, nazýváme je medovice, která způsobí lepivost automobilů a zahradního nábytku. Mohou také přenášet všechny druhy virů a toxických látek. Kvůli odběru živin často vidíte na rostlině malformace. Kromě toho veš uzavřela „spojenectví“ s mravencem. Dostaneš můj cukr a za to mě ochráníš před mými nepřáteli. Tímto způsobem jsou přirození nepřátelé někdy pozadu. Tak se podívejme, jak si mšice najdou cestu k rostlině.

Barva a vlnová délka

Mšice patří mezi nejvíce studovaný hmyz. To samozřejmě má co do činění se skutečností, že mají velký ekonomický význam v souvislosti s chorobami a škůdci, které mohou způsobit. Co je tedy hlavním lákadlem pro mšici? Barva!
Mšice vnímají barvu. Například mšice černé fazole silně preferuje sytou žlutou barvu. Proto například přistává třikrát více na cukrové řepě než na rákosu. Tato reakce na barvu je trochu specifická. Svou roli hraje také vlnová délka, kterou rostlina emituje. Například mšice zelná a zelená broskvová mšice dávají přednost listím, které vydávají více dlouhých vln. Poměr dlouhých vln ke krátkým vlnám je vyšší u listů cukrové řepy než u listů zelí. To znamená, že mšice zelí přistává častěji na cukrové řepě než na zelí, což je pozoruhodné, když uvážíme, že cukrová řepa není hostitelskou rostlinou mšice zelné. Růst je dynamický jev, stejně jako emise různých vlnových délek.
Je něco, co můžeme udělat, abychom zabránili tlaku mšice? Tato otázky se určitě stává stále důležitější pro budoucnost. Stále více se ukazuje, že hnojení hraje roli. Na druhou stranu také musíme být realističtí, v přírodě najdeme také mšice. Můžeme tedy mluvit lépe o kontrole než o boji proti. Ten druhý se často obrací proti vám. 

Jak tedy na mšice?

Jak bylo zmíněno výše pro úspěch je nutné změnit strategii z kurativního boje (zasahujeme až jsou rostliny napadené) na prevenci (aplikujeme před náletem).
Období náletu se liší v závislosti na klimatickém pásmu, vývoje počasí v daném roce atd. Nicméně koreluje s nástupem jara a teplot okolo 20°C. Proto je nutné aplikovat vhodné produkty 14-21 dní před tímto obdobím a prevenci ještě opakovat na začátku tohoto náletového období. Firma Pireco nabízí postřik produktem nazvaným Foliosec EVO (viz. sekce sortiment). Foliosec EVO je výluhem z různých druhů rostlin a bylin. Postřik je nutné provádět tak, aby došlo k zaschnutí na listech rostlin. Tyto pak vstřebají účinné látky do svých pletiv a vytvoří se repelentní efekt, který mšicích nedovolí rostlinu atakovat. Při pravidelné aplikaci si rostliny tyto látky ukládají a vytváří se dlouhodobý efekt.     
 

Mšice Mšice postřik

Mšice

Comment

Komentáře (0)