• +420 541 232 700 |
  • Lelekovice 866, 664 31 |
  • Otevírací doba: Pondělí-Pátek 8.00-16.00
EN CS

Barenbrug Yelow Jacket Water Manager RPR Sport

Cena viditelná po přihlášení
  • Výsevní dávka: 20-25 g/m2
  • Dosev: 15-20 g/m2
  • Hloubka setí: max. 15 mm
  • Výška seče: min. 10 mm
  • Balení: 15 kg
EAN: 0
Kategorie: Travní osiva Sportovní areály
Tags:
Share:

Přípravek Yellow Jacket Water Manager: Méně stresu, více trávy!

Současné klimatické změny přináší extrémní počasí, období s vydatnými srážkami se střídají s obdobím tepla a sucha. To znamená stres nejen pro rostliny, ale i pro správce travnatých hřišť, a to zejména v době dosevů a zakládání nových trávníků v rámci renovací hřišť. Regenerační zásahy a renovace připadají nejčastěji na měsíc červen. Nedostatek vlhkosti a extrémní teplo však v tomto období obvykle značně omezí klíčení a vzcházení nových rostlin. Mnoho mladých rostlin po počátečním uchycení v důsledku tohoto abiotického stresu zajde. To však neplatí pro osivo ošetřené přípravkem Yellow Jacket Water Manager! V roce 2017 uvedla společnost Barenbrug na trh travní osivo upravené technologií pro lepší hospodaření s vodou pomocí přípravku Yellow Jacket Water Manager. Takto ošetřené travní osivo představuje řešení pro úspěšné klíčení a vzcházení rostlin a zajištění zapojení porostu za extrémních povětrnostních podmínek. Odezva od správců, kteří již travní osivo použili, potvrzuje v praxi jeho výhody, tak jak je prokázaly mnohé vědecké studie.

Co je přípravek Yellow Jacket Water Manager?

Byl vyvinut ve společnosti Aquatrols ve spolupráci se společností Barenbrug. Zajišťuje distribuci vody a následně vlhkosti v půdě při závlaze a přilnutí k zrnkům písku. Tím se vytváří tzv. zóna přežití rostliny, jedná se o oblast půdy kolem mladé rostliny, kde díky hospodaření s vodou může dojít ke klíčení semene a mladá rostlina se může uchytit a přežít bez stresu. Podmínky růstu jsou optimalizovány, díky čemuž se rostlina rychle vyvíjí a zapojuje v porostu. Ošetření osiva přípravkem Yellow Jacket Water Manager je první technologie na světě, kterou vzniká travní osivo vybavené látkou zajišťující optimální hospodaření vodou, čímž je ”posílené” pro období klíčení a prvotního růstu.

Pro úspěšné klíčení

Rychlá změna vlhkostních poměrů může mít značný dopad na úspěšnost klíčení. Rychlost klíčení je ovlivněna geneticky a není možno ji ovlivnit žádným
podpůrným přípravkem na trhu, ačkoliv se to často tvrdí. Úspěšnost klíčení však ovlivnit lze, zejména dostupností vody, proto zajištěním optimální dostupnosti vody se výrazně zvýší šance na úspěšné klíčení semen.

Hospodaření s vodou je nezbytné pro přežití

Hospodaření s vodou je podstatným faktorem v počátečním stádiu růstu rostliny. Zóna přežití rostliny, která se vytváří, nejen zadržuje vodu v půdě, ale zaručuje i regulaci vlhkosti v okolí semene.Voda se může dostat k semeni a je pak k dispozici pro mladou rostlinu. Protože mladá rostlina má přístup k vodě, může dojít k první fázi fotosyntézy, rostlina může absorbovat živiny pro svůj růst a může se ochlazovat v letním období s vysokými teplotami. Přípravek Yellow Jacket Water Manager, který se do půdy dostane s travním osivem, tak zajišťuje optimální hospodaření s vodou, což přispívá mimo jiné k úspěšnému klíčení i růstu většího počtu zdravých rostlin s vyšším potenciálem přežití i za extrémních půdních a povětrnostních podmínek.

Co se děje za extrémních podmínek?

Vysoké teploty a sucho často vedou k lokálnímu odpuzování vody. Na takových hydrofobních místech se voda k semenům a mladým rostlinám nedostane. Nedostatek vody znamená nedostatek živin pro rostlinu, která trpí také teplotním stresem, protože se nemůže ochlazovat. Pro mnoho mladých rostlin je tato kombinace smrtelná. Porost
založený z travního osiva ošetřeného přípravkem Yellow Jacket Water Manager nevykazuje známky tohoto stresu. Půda nadále absorbuje vodu při její cirkulaci nebo při dešti a rostlina může dál růst a rozvíjet svůj kořenový systém, který pak zvýší její šanci na přežití v období sucha. I po delší době bez vody se rostliny vzchopí, zatímco rostliny z neošetřeného osiva uschnou! Pokud prší, množství srážek se za krátkou dobu neustále zvyšuje. Příliš mnoho vody rovněž způsobuje stres rostliny, pokud půda zadržuje vodu příliš dlouho, má to dopad na výměnu kyslíku a CO2 v půdě. Póry v půdě se zaplní vodou místo vzduchem, což narušuje výměnu plynů. Přípravek Yellow Jacket Water Manager zaručuje, že voda se v půdě rychle rozprostře a že se infiltruje dostatečné množství vody, aby v pórech zůstalo místo pro vzduch.

Travní osivo ošetřené přípravkem Yellow Jacket Water Manager

Přípravek Yellow Jacket Water Manager se stará o optimální hospodaření s vodou, což zajišťuje klíčení semen a růst rostlin bez stresu i za extrémních podmínek, např. za sucha a horkého počasí. V roce 2018 bude k dispozici inovativní směs RPR společnosti Barenbrug ošetřená přípravkem Yellow Jacket Water Manager. Travní osivo RPR je jedinečná směs na trhu s regenerujícím jílkem vytrvalým, který se stal standardní volbou pro moderní fotbalové stadiony. Přípravek Yellow Jacket Water Manager zajistí osivu RPR úspěšné klíčení a rychlé zapojení porostu.